Webbtipset

Varför coworking?

Coworking är både ett sätt att jobba, nätverka och att ha flexibelt kontor. En form som växer stark mycket tack vare dess olika fördelar. Samtidigt är det stor skillnad mellan de olika företagen som erbjuder coworking i Stockholm. Därför bör intresserade läsa på och jämföra innan en kontorsplats väljs. Här…

Fakta om lyftkranar

För att underlätta på byggarbetsplatser och försäkra sig om att samtliga arbeten, transporter, lyft och förflyttningar kan utföras på ett smidigt och säkert sätt använder man sig av olika lyftkranar. Att använda sig av en lyftkran i Jämtland är precis lika vanligt som att använda sig av en lyftkran tvärs…

Varför stamspolning är viktigt

För att behålla god funktion i avlopp och rör är stamspolning ett måste i alla bostadshus. Genom att spola ur rören regelbundet minskar risken för akuta problem, som brukar kunna bli väldigt otrevliga upplevelser. Om en stamspolning genomförs med jämna mellanrum brukar de flesta avloppssystem kunna fungera problemfritt däremellan, så…

Skapa förutsättningar för en whistleblower

En whistleblower, eller en visselblåsare, uppmärksammar oegentligheter på en organisation eller på ett företag. För att denna rapporteringsmetod ska fungera krävs ett system för detta där anonymitet och tredjeparts hantering är två viktiga faktorer. Sedan Assange är uttrycket whistleblower känt. En whistleblower är en person som upptäcker oegentligheter och sedan…