Webbtipset

Anlita en professionell moderator

Anlita en professionell moderator

Att presentera sitt program kan vara en utmaning, för att inte tala om att genomföra en debatt. Med hjälp av en moderator flyter framförandet på bättre, och ökar chanserna till ett fruktbart resultat. Tillfällen då det kan vara extra relevant att bjuda in en moderator är t.ex. vid partistämmor och vid bolagsstämmor där man vill diskutera olika förslag på ett nyanserat och sakligt sätt. En moderator har då till uppgift att sätta sig in i frågorna som ska debatteras, och bistå publiken med sammanfattningar och hjälp att tolka uttalandena, för att de sedan ska kunna göra sin egen bedömning. Moderatorn kommer också att ställa följdfrågor till debattörerna för att lyfta fram nyanser och betydelser i det som sägs.

Få hjälp med att skapa struktur och sammanhang

Moderatorn kan i många fall också hjälpa talaren eller talarna med att skapa en god struktur i framförandet, och därmed bli enklare att förstå. Genom att ställa de frågor som publiken i regel sitter och undrar över blir kommunikationen smidig och innebörden klar för deltagarna. Med moderatorns hjälp får talarna möjlighet till lika mycket plats i debatten, och det blir då lättare att koncentrera sig på att framföra sitt budskap istället för att lägga energi på att bryta in i samtalet. På så sätt kan debatten göras betydligt mer konstruktiv, och därmed ge mer både till deltagarna och till åhörarna.

Tre tips för att få fram sitt budskap i en debatt

  • Planera argumenten noga, och tänk över vilken målgrupp debatten har. Vad har de för intressen, ska man lyfta fram ekonomiska aspekter, humanitära frågor eller ekologisk hållbarhet? Alla tre kan vara huvudargumentet för att förslaget borde gå igenom.
  • Läs på om opponentens åsikter och argument för att kunna förbereda bra respons. Lägg även tid på att formulera bemötande av den kritiken som motståndaren kommer att presentera.
  • Var inte rädd för att visa lite passion i framförandet, men försök att inte bli teatralisk, då ett överspel kan bli lätt att avfärda. Samtidigt är det svårt att engagera en publik om man inte själv visar upp sitt engagemang, så här gäller det att hitta sin egen stil som debattör.