Webbtipset

Frågor att ställa när du valt att sälja företaget

Frågor att ställa när du valt att sälja företaget

Att sälja företaget som man varit med och byggt upp under många år kan vara lika vemodigt och svårt som spännande och roligt. Som säljare finns det ett par frågor att ställa sig innan företagsförsäljningen annonseras ut och potentiella köpare kontaktas.

Varför sälja företaget?

Det absolut viktigaste frågan är varför du vill sälja företaget. Det avgör även hur fort försäljning behöver ske, vilka som kan förväntas bli köpare och köpeskilling. Är målet att få in kapital till en annan investering eller är det dags att sälja företaget som du byggt upp under 45 år så att du nu kan gå i pension?

Hur ser den interna strukturen ut?

Eventuella köpare kommer att ställa en mängd frågor om företaget. Det handlar inte bara om att vara transparent kring omsättning, vinst och tillväxt utan även om avtal, anställda och affärsmål. Genom att se över den interna strukturen blir det även lättare att kunna ge svar om struktur och mål.

Finns det långa avtal?

Ett avtal bryts inte bara för att ägarna byts. De som tar över vill därmed vara insatt i vilka avtal som är aktiva, när de löper ut och dess kostnader. Detsamma gäller även licenser, certifikat och annat som ger mervärde.

Vilket pris önskas?

Det är klart att alla vill ha så mycket som möjligt men samtidigt behöver priset vara på en marknadsmässig nivå. För att förtydliga synen på priset kan två olika nivåer tas fram:

  • Drömpris
    Till vilket pris skulle du direkt sälja företaget om du fick ett erbjudande?
  • Acceptpris
    Vad är absolut lägsta nivån du kan sälja företaget till? Här bör du även fundera över vad du gör om inte denna nivå nås. Behåller du verksamheten och driver den vidare eller låter du någon annan ta över?

Hur ska värdering ske?

Att värdera bostäder är relativt enkelt då det ofta finns bostäder i närheten som redan sålts. Därmed går det att utgå från den summan och korrigera beroende på standard på det egna boendet. Men företagsvärderingar är inte alls lika lätt. Två företag kan ha exakt samma omsättning, vinst, tillväxt och nyckeltal – utan att värderas lika. Detta beroende på om det är en bransch som förväntas öka eller om det snarare är tvärtom.

Behöver du hjälp? Kontakta en företagsmäklare. De jobbar på ett liknande sätt som bostadsmäklare och hjälper därmed köpare och säljare att hitta varandra.