Webbtipset

Stambytesgruppen vid stambyte i Stockholm

Stambytesgruppen vid stambyte i Stockholm

Stambytesgruppen är ett av de större företagen i Stockholm som primärt jobbar med stambyte. På dess hemsida presenteras ett par fördelar med att välja just detta företag.

 • ”över 40 års erfarenhet”
  De konsulter som arbetar på Stambytesgruppen har tillsammans ”över 40 års erfarenhet” av branschen. Företaget grundades för flera år sedan och har därmed även funnit mycket länge på marknaden. En erfarenhet som ger trygghet hos kunden.
 • ”100-tals projekt”
  Att Stambytesgruppen har funnits länge ses även via deras referensarbeten. Sedan de grundades har de genomfört ”100-tals projekt” inom Stockholm.
 • Tydliga referenser
  På hemsidan finns en ”referenskarta”. Det är en karta över Stockholm med varje utfört arbete markerat med röd markör. På kartan går det även att zooma in så mycket att exakt adress går att se. På detta sätt går det att avgöra var i Stockholm de tidigare genomfört stambyte. De som önskar kan till och med kontakta tidigare kunder för att höra hur de uppfattat arbetsprocessen med Stambytesgruppen.
 • Specialister på bostadsrättsföreningar
  Stambytesgruppen anger att de är ”proffs på bostadsrättsföreningar”. Detta utifrån att deras primära målgrupp är just dessa föreningar. Även om själva hantverket är lika mellan att utföra stambyte åt en stor fastighetsägare och en bostadsrättsförening så finns ändå stora skillnader. En bostadsrättsförening styrs av en styrelse som generellt har mycket liten kunskap om denna renovering. De som anlitas för stambyte måste därmed vara extra noga med kommunikation till föreningen och dess medlemmar. En annan skillnad är att bostadsrättsföreningar ofta består av enplans- eller tvåplanshus medan hyresfastigheter främst är flerfamiljshus.
 • Gratis konsultation
  Både bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare kan kontakta företaget och få en gratis konsultation. Det betyder att personal från Stambytesgruppen kommer till fastighetsägaren och ger rådgivning på plats. Detta utan att det finns några krav på att offerter ens behöver lämnas.

Kontakta alltid flera företag i Stockholm – eller konsult inom stambyte

Det finns fler företag i Stockholm som jobbar med stambyte. Texten ovan ska inte ses som reklam för just Stambytesgruppen utan ett exempel på hur olika företag inom branschen marknadsför sina tjänster.

Det finns alltid en fördel att ta in offerter från flera av dessa innan en beställning genomförs. Fastighetsägare som inte har mycket god kunskap om stambyte kan anlita en stambyteskonsult som därmed gör behovsanalys, offertunderlag och kan ha kontakt med entreprenören under hela processen.