Webbtipset

Ekonomin i euroområdet rusar fram

Siffror över bruttonationalprodukten (BNP) för årets tredje kvartal i de länder som ingår i eurozonen, visar att euroländernas ekonomi alltjämt är stabil. BNP steg med 0,3 procent under juli till september 2016, enligt en första uppskattning som EU:s statistikenhet nyligen presenterade. Denna siffra ligger helt i linje med föregående kvartals ökning på 0,3 procent och utvecklingen har varit positiv ända sedan andra kvartalet 2013. Oron har naturligtvis varit stor att Storbritanniens omröstning om att lämna den europeiska unionen skulle få negativa konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen i eurozonen. Men denna eventuella effekt låter alltså vänta på sig, även om tjänstemän på Europeiska centralbanken (ECB) menar att utfallet signifikant ökar risken för en mer negativ tillväxt framöver.

Advisor investerar både i euroområdet och utanför detsamma

Ett fondbolag som kan investera på såväl den europeiska marknaden som andra börsmarknader runtom i världen, är Advisor. Bolagets egna fond Advisor Världen är en aktiefond som precis som namnet antyder kan placera i bolag på ett globalt plan. 2012 gav fonden en avkastning på 9,19 procent, för att 2013 mer än fördubbla avkastningen (20,51 procent). 2014 hade Advisor Världen en positiv avkastning på 3,35 procent, vilket inte är alls tokigt med tanke på det riktigt bra resultatet året dessförinnan. Under förra året gav fonden en avkastning på 13,51 procent. Fondens riskprofil är en 6:a på en 7-gradig skala. Det innebär att fonden har en relativt hög risk, vilket också ger en potentiellt högre möjlig avkastning, samtidigt som den potentiella värdeminskningen också är högre än genomsnittet. Om du är beredd att ta en något högre risk och vill placera i en aktivt förvaltad aktiefond, bör du kika närmare på denna fond.

Du kan teckna fonden via en blankett som du kan ladda ner från Advisors webbplats. Advisor Världen är också valbar som fond i premiepensionssystemet. Det gör att du kan välja fonden som en av dina maximalt fem PPM-fonder, genom att logga in på ditt PPM-konto på Pensionsmyndighetens webbplats eller genom att skicka in en fondbytesblankett till myndigheten. Om du inte känner dig bekväm med att själv byta fonder, kan du anlita en fondförvaltare som då tar hand om alla eventuella fondbyten som denne anser lämpliga att utföra. Du kan läsa mer om Advisors fondförvaltnings- och PPM-förvaltningstjänster här nedanför.

Fondförvaltning och PPM-förvaltning

Advisor är inte bara ett bolag med egna fonder som fondsparare och pensionssparare kan välja att investera sitt kapital i. Bolaget tillhandahåller dessutom förvaltningstjänster som låter dig som fondsparare eller pensionssparare inta en mer passiv roll. Genom att lämna över förvaltningen av dina fonder eller PPM-fonder till Advisor, låter du proffsförvaltare ta hand om din fondförvaltning. Denna tjänst finns att köpa både till traditionella fondportföljer och den fondportfölj som alla pensionssparare har i premiepensionssystemet.

Euroområdets ekonomi är motståndskraftig mot Brexit

Ekonomin i euroområdet har inte direkt visat några tecken på att den skulle ta stryk i efterdyningarna av Brexi-omröstningen som hölls i juni månad, bortsett från en kortare tid av oro och osäkerhet. Såväl tillverkningsindustrin som tjänstesektorn visar tecken på en positiv utveckling och har på sistone haft sin snabbaste tillväxt under året så här långt. I Eurozonen kommer befolkningen i flera av medlemsländerna att gå till valurnorna under den närmaste 12-månadersperioden. Bland annat kommer olika typer av val att hållas i Italien, Österrike, Tyskland, Nederländerna och Frankrike. Italien står för närvarande för 16 procent av den totala bruttonationalprodukten i euroområdet, medan Österrike står för 3,3 procent, Tyskland för 29 procent, Frankrike för 21 procent och Nederländerna för 6,5 procent.

Utvecklingen i de enskilda medlemsländerna

Den franska ekonomin såg en tillväxt igen under det tredje kvartalet i år, även om tillväxttakten var något svagare än vad analytikerna hade förutspått. Spanien fortsätter att gå starkt och landets BNP ökade med inte mindre än 0,7 procent under samma tidsperiod, vilket fortfarande är något lägre än under det föregående kvartalet. Italien kommer inom kort att hålla en folkomröstning som landets premiärminister menar krävs för att effektivisera regeringen. Detta har skapat ett orosmoln som sprider en skugga över de ekonomiska utsikterna. Tyskland, som är den allra största aktören i regionen, verkar av uppgifter om konjunkturen och förväntad export att döma göra sig redo för en stark avslutning på året, när det gäller tillväxttakten. Såväl de italienska som de tyska siffrorna på BNP för tredje kvartalet väntas publiceras den 15 november.

Den brittiska ekonomin då? Jo, den verkar så här långt ha stått emot de förväntade effekterna av Brexit på ett bra sätt. Ekonomiska analytiker förväntar sig ändå att tillväxten i landets ekonomi ska sakta ner under nästa år. Benoît Cœuré, som sitter i styrelsen på Europeiska centralbanken, har också varnat för att euroområdet inte har råd med ytterligare förseningar när det gäller att förbättra sin ekonomiska potential och stärka eurozonens institutionella struktur. Han har bland annat sagt att det inte längre är ett alternativ att skjuta upp de nödvändiga reformerna ytterligare. Han menar också att detta uppskjutande beteende inte har tjänat eurozonen väl.

ECB:s obligationsköpsprogram och inflationstakten

I denna tid då eurozonen sakta men säkert verkar återhämta sig och inflationen äntligen ser ut att öka, överväger beslutsfattarna i regionen om och hur man skulle kunna utöka obligationsköpsprogrammet, så att det skulle sträcka sig längre än dess planerade slut i mars månad 2017. Europeiska centralbanken köper för närvarande upp tillgångar i den offentliga sektorn och den privata sektorn för ungefär 800 miljarder kronor per månad.

Konsumentpriserna steg i oktober månad med 0,4 procent jämfört med föregående månad. Europeiska centralbankens mål är att ökningen ska ske med en hastighet som ligger nära 2 procent men ändå under samma siffra. Inflationstaktens kärna, det vill säga det som återstår när flyktiga delar såsom livsmedel och energi och skalats bort, låg på 0,8 procent. Återhämtningen i euroområdet har varit måttlig men varaktig och drivs framför allt av inhemska faktorer, i synnerhet konsumtion, enligt den irländske centralbankschefen Philip Lane. Han tror dock att inflationen kommer att förbli låg jämfört med de mål som har satts upp av ECB.