Webbtipset

Välj närproducerad frukt

Välj närproducerad frukt

Det finns många skäl till varför du bör välja närproducerad frukt: Det är bättre både för dig, miljön och den lokala ekonomin.

Intresset för närproducerad frukt har ökat under de senaste åren, och fördelarna med att handla varor producerade när dig är många. När du väljer närproducerad frukt är det lättare att ha koll på hur frukten har odlats. Du kan på så vis undvika både frukt som är hårt besprutad och frukt som har odlats under dåliga arbetsförhållanden. Besprutning är dessutom ohälsosamt både för dig som äter frukten och för den som odlar den. Närproducerad frukt är hälsosammare även av andra skäl. När frukten odlas långt bort, skördas den ofta innan den mognat, och ”mognar” sedan under den långa transporten. Detta påverkar både fruktens näringsvärde och dess smak.

Främja producenterna

Ett ytterligare skäl att välja närproducerat är att gynna producenter och odlare i din hembygd eller region. Allt mer av den mat vi äter produceras och odlas i stor skala, och många småbönder har varit tvungna att lägga ner sin verksamhet. Väljer du närproducerat stödjer du de bönder som fortsätter odla i liten skala, och uppmuntrar andra att börja med detsamma. På så vis skapar vi även en större medvetenhet om hur den mat vi äter produceras. Det är inte bara bekämpningsmedlet från storskaliga odlingar som påverkar miljön, det gör även transporterna. Frukt importeras ofta med flyg från andra länder, och med lastbil inom Sverige. Dessutom måste många frukter transporteras i kyltransporter, vilket innebär ytterligare energiåtgång och utsläpp av växthusgaser.

Är du intresserad av hälsokost rekommenderar vi att gå till denna webbplats om hälsa!

Miljöpåverkan i det stora hela

För att göra ett miljömedvetet val är det dock viktigt att även ha andra aspekter i åtanke. Din konsumtions miljöpåverkan beror, förutom transporten, på hur frukten har odlats: Frukt odlad i växthus innebär mer utsläpp av växthusgaser, och även användning av konstgödsel påverkar miljön. Vi vill därför uppmuntra till att du handlar närproducerat och att du ställer frågor till din frukthandlare eller direkt till producenten eller odlaren för att kunna göra ett medvetet val som är hälsosamt både för dig och miljön. Närodlat har just den fördelen att du kan få kunskap om hela processen.