Webbtipset

Lyckas med ditt fondsparande

Lyckas med ditt fondsparande

En viktig aspekt av ditt fondsparande är din placeringshorisont. Generellt sett är fondsparande mer lämpligt för dig som har tänkt sitta på dina andelar i åtminstone fem år, gärna längre. Ju längre du behåller dina fondandelar, desto större är nämligen möjligheterna att du får en bra avkastning på din investering.

En annan faktor du bör ha i åtanke är kostnaden. Du bör minimera kostnaderna för ditt sparande genom att välja fonder med en låg avgift. Anledningen till detta är att fonder med en högre fondavgift måste prestera betydligt bättre för att ge samma avkastning som en fond med lägre avgift. Därför är det oftast bättre att välja billigare fonder.

Diversifiera din fondportfölj

Diversifiering är enligt många A och O när det kommer till alla former av investeringar. Det är även viktigt att diversifiera din fondportfölj för att den ska ge en god avkastning. Per definition ger en fond en större diversifiering än om du skulle investera i ett mindre antal aktier eller andra värdepapper. Du kan ytterligare diversifiera din fondportfölj genom att köpa andelar i flera olika fonder med olika inriktningar.

För att ge din fondportfölj optimala förutsättningar för en god värdeutveckling bör du investera i flera olika tillgångar som inte är relaterade till varandra. Det kan till exempel handla om inhemska och utländska aktier och andra värdepapper, olika branscher såsom industri, fastighet, råvaror, energi, läkemedel, bioteknik och finans. Att bygga upp en fondportfölj där de olika fonderna ger dig en sparprofil som är diversifierad både vad gäller branscher och marknader (länder och världsdelar) är en nyckel till ett framgångsrikt fondsparande.

Ett enkelt och bra sätt att diversifiera din fondportfölj är att inkludera en globalfond. Med en globalfond som Advisor Världen får du i en enda fond tillgång till aktier och andra värdepapper i olika delar av världen. Till skillnad från många andra globalfonder är den svenska fondförvaltaren Advisors globalfond mer aktiv i sina placeringar och fokuserar på en eller flera marknader beroende på marknadernas utveckling. Andra globalfonder har ofta placerat på marknader världen över, vilket gör att de marknader som presterar bättre tyngs ner av de med sämre utveckling.

En fondförvaltare som Advisor kan hjälpa dig maximera ditt sparande vilket är anledningen till att många vänder sig till dem för råd och hjälp.