Webbtipset

Vad betyder LEI-sifforna?

Vad betyder LEI-sifforna?

Vad betyder LEI-sifforna?

Företag, och alla andra juridiska personer, behöver ha en LEI-kod (Legal Entity Identifier) i det fall som de kommer att utföra transaktioner med värdepapper på en reglerad marknad. Det är ett krav som infördes i början av 2018. Koden används vid varje transaktion vilket gör att transaktionerna blir spårbara till den juridiska person som utfört dem. På detta sätt skapas en säkrare handel. Det är totalt 20 siffor som denna kod består av. Siffror som har något olika funktion.

4 första

De första siffor som står i en LEI-kod speglar vilka som utfärdat LEI till det gällande företaget. Därmed går det alltså att spåra utfärdaren (LOU) genom dessa fyra siffor. Det är både statliga företag och privata företag som agerar som nätverk mot GLEIF vilka kontrollerar vilka utfärdanden som sker. På dess hemsida går det exempelvis att se alla godkända utfärdare av LEI.

Det är alltså dessa LOU som validerar den data som skickas in för att en LEI-kod ska kunna genereras. Detta sker via offentliga databaser som exempelvis Skatteverket och Bolagsverket.

2 nästa

De siffror som står på femte och sjätte plats är alltid nollor. På detta sätt går det mycket enkelt att se vilka som är de första fyra sifforna och kommande tolv.

Kommande 12

Det är dessa 12 som skapar den unika identiteten för företaget som äger denna kod. Det kan därmed ses som ett internationellt organisationsnummer. Däremot måste hela koden för LEI anges när detta efterfrågas. Det räcker alltså inte med enbart dessa 12.

Sista 2

De två sista siffrorna fungerar som verifieringsiffror. Detta på samma sätt som den sista siffran i ett svenskt personnummer fungerar. Man kan därmed med dessa två siffror kontrollera att LEI-koden är korrekt uppbyggd.

Enkel ansökan

Att få en LEI kod är mycket enkelt. I Sverige finns ett par registrerade utgivare där NordLEI är en av de större aktörerna. Efter att man angett efterfrågad information kan man förvänta sig få koden inom en eller två arbetsdagar. Det finns de utfärdare som lovar leverera koden kommande dag om ansökan sker före 16.00. Andra anger att det tar ”ett par dagar”. Priserna är mellan 500 – 800 kr per år beroende på hur många år man betalar för på en gång.