Webbtipset

Fördelarna med hälsokontroll

Fördelarna med hälsokontroll

En del hävdar att det är bortkastade pengar att genomföra en hälsokontroll. Detta utifrån att man bör söka läkare om man inte känner sig helt okej och att övriga kontroller enbart ger en falsk trygghet. Samtidigt får man gå till sig själv och avgöra vad man vill ha ut av kontrollen och hur en sådan skulle kunna påverka livet. Fördelarna är dock stora då man kan identifiera brister som underlättar. En hälsokontroll är också ett bra tillfälle för övriga tjänster. Bland dessa finns hantering av läkarintyg i Stockholm.

För dig som vill se förändring

Om du anser att du äter dålig kost kan regelbunden hälsokontroll vara en väg framåt. I likhet med att vikt, bmi eller andra mått kan påvisa att du förbättrat kosten kan hälsokontrollen visa detta. Vid varje kontroll sker bland annat kontroll på blodvärden, blodtryck och övriga analyser. Även om du själv kanske inte upplever någon konkret skillnad i mående så kan dessa analyser visa att du är på rätt väg. Detta genom bättre värden. Därmed kan det bli ett steg på vägen mot ett bättre mående. Detsamma gäller för de som tränar på hög nivå och vill följa utvecklingen i kroppen över tid. Generellt kan man även få råd kring kost och hälsa utifrån vad dessa kontroller visar.

Se kommande problem

En vanlig orsak till att göra hälsokontroller är att man vill upptäcka små problem innan de hunnit bli allt för stora. Att se på blodvärden att något inte är som det ska i kroppen och därmed kunna gå vidare med detta på ett tidigt stadie. Det man bland annat kan upptäcka är diabetes, vissa hjärtsjukdomar, leverfunktion och inflammationer. En del företag som erbjuder dessa tjänster skriver tydligt att de kompletta hälsokontrollerna framförallt vänder sig till personer över 40 år. Detta utifrån att risken för att man har en sjukdom eller diagnos, och inte upptäckt den, i tidigare ålder är mycket liten.

Uteslut andra alternativ

Är du ovanligt trött eller sliten? Orsaken kan vara extra hög belastning på jobbet, i familjelivet osv. Men det kan även handla om brist på vissa mineraler eller dålig kost. Många oroar sig över sin hälsa och genom att göra en hälsokontroll kan man utesluta vissa faktorer. Om en stor och komplett kontroll sker kan man utesluta de allra vanligaste faktorerna vilket därmed innebär att man tydligare bör se på sin livssituation för att avgöra hur stress kan minskas och mående förbättras.