Webbtipset

Skapa förutsättningar för en whistleblower

Skapa förutsättningar för en whistleblower

Skapa förutsättningar för en whistleblower

En whistleblower, eller en visselblåsare, uppmärksammar oegentligheter på en organisation eller på ett företag. För att denna rapporteringsmetod ska fungera krävs ett system för detta där anonymitet och tredjeparts hantering är två viktiga faktorer.

Sedan Assange är uttrycket whistleblower känt. En whistleblower är en person som upptäcker oegentligheter och sedan blåser i visslan – det vill säga uppmärksammar andra om oegentligheterna. Att ha ett system där anställda kan rapportera saker som inte är rätt och riktigt inom ett företag är ett mycket effektivt sätt att åtgärda saker som annars kan växa och orsaka mer skada. Att ha ett system där en whistleblower kan blåsa i visslan kommer att göra ett företag mer hållbart och öka förtroendet bland de anställda.

Ett system för whistleblower

Ett sådant system bör ha ett sätt där personer kan rapportera in oegentligheter och det bör även ha ett systematiserat sätt att ta emot informationen. Det är bra om anställda kan lämna uppgifter anonymt, det gör att en whistleblower vågar blåsa i visslan. För att en visselblåsare ska våga rapportera saker som att något allvarligt har inträffat som rör andra medarbetare eller ledningen krävs ett system för whistleblowing. Anställda kan vara oroliga för att förlora jobbet eller för att drabbas av mobbing från de andra anställda och därför måste systemet vara anonymiserat. Det är även bra om det är en oberoende part som tar emot informationen, helst en tredje part utanför företaget. Detta är viktigt på grund av att ett system för whistleblowers som hanteras inom företaget funkar många gånger sämre och möts av misstänksamhet. Att en tredje part hanterar systemet har även fördelar som att prefesionella kommer att ta emot rapportera och kan göra professionella bedömningar om hur allvarlig situationen är och hur den ska hanteras.

Många fördelar

Ett sådant här system kommer att leda till flera fördelar för ett företag. Det kommer att öka förtroendet inom företagets personal men det kommer även att öka förtroendet på marknaden i stort, bland till exempel leverantörer. Att ha ett system där en whistleblower kan rapportera kommer även att leda till preventivt arbete och ge ansvariga en möjlighet att hantera problem i ett tidigt skede innan de växt och blivit en katastrof eller till exempel kommit ut i media.