Webbtipset

Behöver du anlita en advokat inom familjerätt?

Behöver du anlita en advokat inom familjerätt?

Behöver du anlita en advokat inom familjerätt?
Inom familjerätt så är två stora områden hur vårdnad och umgänge med barnen ska se ut efter en separation, samt bodelning efter en separation. Olika regler gäller beroende på om ni är gifta eller sambo.

Allt som rör familjelivet hamnar inom området familjerätt. Det är saker som rör separationer, dödsfall eller samboskap. Lagar inom familjerätt reglerar hur tillgångar sa fördelas när man separerat eller när någon avlidit. Det kan även handla om hur umgänget med barnen ska fördelas efter en separation. En advokat inom familjerätt har erfarenhet av många fall som hamnar inom detta område.

Barn I separation

Vårdnad och umgänge är två områden som många behöver anlita en advokat inom familjerätt för att reda ut förhållandena. I det som heter föräldrabalken så regleras hur barnens vårdnad, umgänge och boende ska se ut när föräldrarna är oense. Ibland handlar det även om frågor som rör underhållsbidrag. De flesta regler på detta område utgår från det som kallas barnets bästa eller barnets behov i centrum. Inom familjerätt så handlar det ofta om det som kallas praxis. Det betyder att tidigare domar inom frågor som handlar om vårdnad och umgänge ligger till grund för även framtida domar och därför kan en advokat inom familjerätt förutse vad utfallet bör bli i många fall. En viktig del i fall som rör barns vårdnad och umgänge är socialtjänstens utredning om det finns en sådan.

Bodelning

Ett annat område där man kan behöva anlita en advokat inom familjerätt är bodelning. När ett boende ska delas efter en separation så regleras detta av äktenskapsbalken. Om ni är oense om hur egendom ska delas så ansöker ni om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Om ni bor i en hyresrätt är det särskilda regler som gäller. Om ni inte är gifta utan enbart sambo så gäller sambolagen. Då delas bohaget och bostaden mellan sambos oavsett vem som äger egendomen. Många sambos väljer att skriva samboavtal, en bra idé för att undvika oförutsedda konsekvenser vid en skilsmässa. Även tvister som rör separationer mellan de som är sambo löses genom att ni söker om en bodelningsförrättare hos tingsrätten.