Webbtipset

Användning – syntet och naturgummi

Användning – syntet och naturgummi

Gummi används i en rad olika syften och produkter, och sannolikheten är att du har någonting nära dig just nu som har gummi i sig – antingen naturgummi eller syntetgummi. Processerna för dessa två olika typer av gummin varierar naturligtvis, och en gummitillverkare som arbetar med naturgummi använder till exempel inte råolja, som syntetgummi är baserat på.

Naturgummi kommer, precis som namnet antyder, från naturen. Gummiträd återfinns bland annat i Sydamerika, men även i Sydostasien. Här jobbar man med att skära i barken för att utvinna latex, en mjölkliknande vätska som sipprar ut när barken skadas. Gummiträden brukar sägas ha en ekonomisk livslängd på strax över 30 år, och det tar ungefär sju år innan trädet blir fullvuxet och kan börjas tappas på sin sav. För att gummiträd ska trivas riktigt bra krävs en ganska hög luftfuktighet, temperaturer mellan 20 och 24 grader och mycket sol. En annan fördel är om det inte blåser alltför starkt. När saven är tappad levereras den till gummitillverkare, fabriker som förädlar saven och som sedan exporterar produkten.

Syntetgummi tillverkas på konstgjord väg. Snarare än att tappa träd på sav, framställer man syntetgummi i kemiska fabriker. Bland annat utgår man från från kolväten som finns råolja. En fördel med syntetgummi är att det är lättare att anpassa för specifika mål, och de varianter som finns på marknaden idag har varierande egenskaper. Det vanligaste att se på marknaden idag är styrengummi. Det tål värmen riktigt bra (bättre än naturgummi), men är inte lika bra på att klara av kyla. Ofta hittar man blandningar av styrengummi och naturgummi i bildäck, något som gummitillverkare gör en optimal mix av. Förutom bildäck hittas den här kombinationen i en rad olika tekniska produkter.

Isoprengummi är en annan typ av syntetgummi, som i sina egenskaper är mycket likt naturgummi. Det mest elastiska gummit kallas för butadiengummi, som man ofta använder i kombination med andra typer av gummi för att ge slutprodukten bättre förmåga att klara av kyla, samt mer töjbarhet. Utöver dessa typer som har nämnts, finns det en rad varianter som används för mer specifika ändamål.

Syntetgummi är mycket vanligt idag – redan på 60-talet sysslade gummitillverkare mer med det än med naturgummi. I mitten av 90-talet var två tredjedelar av produktionen syntet. Bland tillverkare av gummi finns bland andra GGF som är en av de Svenska tillverkarna inom gummi.