Webbtipset

Se till att synas på Google

Se till att synas på Google

För att få in mer trafik och framför allt rätt trafik till sin hemsida är det viktigt att synas på Google. Naturligtvis är det bättre ju högre upp webbplatsen kommer på förstasidan och allra helst ska den så klart hamna överst. Vilken placering en hemsida får beror på många olika faktorer och dem kan man påverka på olika sätt. För att göra det använder man en metod som kallas sökmotoroptimering. Uttrycket kommer från engelskans search engine optimaztion och ofta används förkortningen SEO på svenska. För information och hjälp kring allt som rör sökmotoroptimering besök https://belinger.se

Få rätt besökare till din hemsida

Sökomotoroptimering sker främst på två olika sätt och de kallas On page SEO och Off page SEO. Båda metoderna är viktiga för att få ett så bra resultat som möjligt. Sökmotorer analyserar både interna och externa faktorer på en hemsida för att ranka den. De interna delarna förbättras genom On page SEO och här arbetar man bland annat med innehållet på sidan och sidans struktur. Det är viktigt att en hemsida är enkel för sökmotorer att indexera då det gör att de snabbare hittar information som är relaterad till sökordet. Man ska också se till att använda bra sökord och nyckelord på sin sida. Du kan ha hur bra information som helst på din hemsida men om texterna inte innehåller de sökord som används på Google kommer besökarna inte att hitta till din sida. Google kommer nämligen inte tycka att din sida är relevant för sökordet i fråga. Det är därför väldigt viktigt att man använder rätt sökord i texter och i de olika html-taggarna som title, h1 och alt. De externa delarna förbättras genom Off page SEO och här arbetar man med länkbyggande och närvaro på sociala medier. En viktigt faktor för att synas på Google är att ha ett utbyggt nät av kvalitativa länkar. De här länkarna ska komma från sidor som är relaterade till innehållet på sidan de länkar till för att de ska ha en positiv effekt. Den här typen av kvalitativa länkar fungerar ungefär som röster eller rekommendationer och ju fler sådana länkar en sida har desto större är chansen att den hamnar högt upp i sökresultatet. Om många personer länkar till en specifik sida antar Google att sidan är bra och relevant och den hamnar därmed högre upp. Man arbetar också med att ha bra och aktiva konton på olika sociala medier för att ytterligare öka exponeringen av en webbplats.

Allt det här arbetet sker alltså för att locka rätt sorts besökare till en sida, potentiella köpare och liknande, och för att öka exponeringen. För att nå ett lyckat resultat krävs en utvecklad SEO-strategi och ett mycket bra planerande. Det är ett arbete som behöver underhållas och utvecklas hela tiden då sökmotorernas algoritmer ständigt förändrats. Det är ett roligt arbete som ger resultat och som garanterat kommer få din sida att synas på Google.