Webbtipset

Så genomförs ett stambyte – exempel från företag i Stockholm

Så genomförs ett stambyte – exempel från företag i Stockholm

Ett stambyte är inget som görs i en handvändning – det är en tidskrävande process i många steg, dessutom kräver både för- och efterarbete. För den som är intresserad av att veta mer om alla dessa steg finns mer att läsa nedan – där uppgifterna är hämtade från ett företag i Stockholm.

Fas 1 – Projektering / förstudie

Fas 1 av ett stambyte inleds och tar ca ett år innan det ”riktiga” arbetet kan börja. I denna fas sker projektering och förstudier för att se om ett byte faktiskt är nödvändigt eller om det kan finnas andra åtgärder. Enkelt förklarat så inspekteras dom nuvarande stammarnas skick och är det så pass dåligt att dom behöver bytas påbörjas planeringen av hur arbetet ska genomföras.

OBS – Kom ihåg att kontakta flera företag i Stockholm för att få offert och jämföra arbetsprocess. Det lönar sig alltid att ställa flera företag mot varandra.

Fas 2 – Planeringsfas

Ungefär 6 månader innan ett planerat stambyte genomförs en så kallad planeringsfas. Här bearbetas bland annat följande punkter:

  • Upprättande av miljö- och projektplan
  • Upphandlingar
  • Bank- och försäkringsärenden som rör processen

Fas 3 – Produktion

Under fas 3 börjar det ”riktiga” arbetet med ett stambyte, där dom gamla stammarna byts ut mot dom nya. Enligt företaget i Stockholm tar denna fas mellan ca 8–12 veckor men det kan ta både kortare och längre tid, beroende på fastighetens storlek.

Även under den här processen sker mycket annat arbete, så som att stämma av tidsplan och budget, samordning mellan dom olika entreprenörerna som arbetar på platsen samt att svara på frågor från boende.

Fas 4 – kontroller och besiktningar

Fas 4 är det sista fasen av ett stambyte men kanske en av dom viktigaste. Här är det fysiska arbetet avklarat – dom gamla stammarna har bytts ut och alla ytskikt har återställts. Det som nu återstår är kontroller och besiktningar av det utförda arbetet, för att se att allt är gjort på ett korrekt sätt.

Alla moment som utförts under arbetet kontrolleras, en eventuell slutanmälan lämnas till berörda myndigheter, städning och städinspektion genomförs och det nya systemet visas och förklaras för dom som bor i fastigheten. Sist men inte minst ska en garantibesiktning genomföras, innan dess att garantitiden löpt ut.

Källa – Stambyte i Stockholm

Informationen i texten är hämtad från företaget Danxio i Stockholm och deras guide kring denna renovering. Exakt hur ett stambyte går till, och vilka steg som finns under arbetets gång, kan skilja sig mellan olika aktörer.