Webbtipset

Få hjälp vid vårdnadstvist i Göteborg

Få hjälp vid vårdnadstvist i Göteborg

En vårdnadstvist kan vara oerhört slitsam, jobbig och känslomässig. De allra flesta väljer att ta hjälp av en juristbyrå eftersom ytterst få har den juridiska kunskapen som krävs. Så här hittar du hjälpen för vårdnadstvist i Göteborg – både juridiskt och ekonomiskt.

Vilka kan ge juridisk hjälp?

En vårdnadstvist hamnar inom familjejuridiska frågor. Det som krävs är alltså en juristbyrå med stort fokus på familjejuridik och gärna med stor erfarenhet av just vårdnadsfrågor. Sök på Google efter ”Familjejurist” eller ”Vårdnadstvist” och juristbyråer kommer att presenteras inom detta ämne. Sökmotorn känner automatiskt av att du är i Göteborg och kommer därmed att presentera företag inom denna stad. Bor du i annan stad behöver sökningen kompletteras med ”Göteborg”.

Vad kostar det?

Att anlita en jurist är dyrt så det är mycket viktigt att först kontrollera hur processen kan finansieras. En byrå i Göteborg nämner exempelvis att de debiterar enligt ”statens fastställda rättshjälpstaxa” vilket innebär ca 1800 kr per timme. Men ofta finns ekonomisk hjälp att få:

  • Rättsskydd i hemförsäkringen
    I alla hemförsäkringar finns en försäkringsdel som heter ”Rättsskydd”. Den ger ersättning för juridiska ombudskostnader exempelvis om personen dras inför rätta, vilket en vårdnadstvist innebär. Första steget bör därmed vara att kontakta försäkringsbolaget och kontrollera om detta ingår, hur stor summa som ersättning kan uppgå till samt om det finns några krav.
  • Statlig rättshjälp
    Det är även möjligt att söka ersättning från den statliga rättshjälpen. En väg att gå för de som inte har möjlighet att få ersättning från andra håll. Juristbyråerna vet att de flesta privatpersoner inte har råd och erbjuder därför att hjälpa till med kontakt med försäkringsbolag samt eventuell ansökan till statlig rättshjälp.

Gratis rådgivning i Göteborg vid vårdnadstvist

Är det värt att driva ett ärende till domstol? Vad väntar i så fall gällande processen? Vad kostar det?

Frågorna är många och därför erbjuder flera juristbyråer i Göteborg fri konsultation. Det kan exempelvis innebära att privatpersoner kan boka in 20 eller 30 minuter med en person från byrån då ärendet presenteras och enklare frågor besvaras. Det är sedan upp till personen att avgöra om hjälp önskas eller inte.
Det finns även en mängd gratis information att ta del av från byråernas hemsidor. Information exempelvis om hur processen går till och vad man kan förvänta sig.