Webbtipset

Hemlarm skapar trygghet i hemmet

Hemlarm skapar trygghet i hemmet

Hemlarm skapar trygghet i hemmet

Många företag som säljer hemlarm marknadsför sig med att en väktare enbart finns en knapptryckning bort men med dagens teknologi kan du på sätt och vis vara din egen väktare.

Dagens teknik när det gäller olika typer av hemlarm är fantastisk. Med ett hemlarm kan du få bilder i realtid från ditt hem direkt till mobilen. En kameradetektor kan känna av rörelse i ditt hem och på så sätt fotografera och skicka dig bilder ögonblickligen. Andra populära funktioner när det gäller hemlarm är så kallat skalskydd som består av magnetlås på fönster och dörrar. Om magnetens kontakt bryts så går ett larm. Detta typ av hemlarm är framförallt framtaget för att skydda dig när du själv befinner dig i hemmet och faktum är att vart fjärde inbrott faktiskt sker när någon befinner sig i hemmet. Andra tillval som finns för olika typer av hemlarm är utomhuskamera och detektorer för olika typer av läckage som till exempel vattenläckage eller gasläckage.

Moderna hemlarm

Det finns även hemlarm som kan upptäcka möss genom musdetektorer och de flesta hemlarm är idag utrustade med ett brandlarm som larmar om rök registreras. De flesta hemlarm skickar information till en larmcentral om de aktiveras. Ofta går samma information till dig via din mobiltelefon. I en smart app kan du se vad som utlöst larmet och därefter vidta åtgärder. Om du upptäcker att det bara var barnen som kom hem från skolan som råkade utlösa larmet så kan du avbeställa en väktarutryckning via en enkel knapptryckning, men om du ser att något faktiskt inte är som det ska i din bostad kan du istället beställa en väktarutryckning eller kontakta 112. De hemlarm där väktarutryckning ingår är i regel dyrare och det är även hemlarm som har många olika delar. Du brukar kunna köpa ett enkelt hemlarm för att sedan (om du vill) bygga ut det ytterligare med olika tillval. Enligt brottsförebyggande rådet BRÅ, sker det ett inbrott i halvtimmen i Sverige. Ett hemlarm kan fungera preventivt, men om olyckan trots allt skulle vara framme så har du med dagens teknik större möjlighet att begränsa skadorna och kostnaderna eller att i bästa fall få fast tjuven.