Webbtipset

Vårdinstanser i Borås

Vårdinstanser i Borås

Vårdinstanser i Borås

Ont i en tand, en bruten fot eller ömma muskler? Kontakta sjukhuset, hälsocentral eller tandläkare i Borås – Allt beroende på vilken vård som efterfrågas.

Sjukhus

Södra Älvsborgs Sjukhus ligger på Brämhultsvägen 53 i Borås. Sjukhuset brukar förkortas ”SÄS” och är en av de fyra sjukhus som finns i Västra Götalandsregionen. Utöver behandling pågår även forskning och utbildning. Detta bland annat i samarbete med högskolan i staden. Enligt Wikipedia har sjukhuset 350 vårdplatser. Det första större sjukhuset i Borås byggdes 1789 och sedan dess har staden haft sex större sjukhus.

Här finns akutavdelning dit man vänder sig vid akuta smärtor och besvär. I annat fall hänvisas patienterna till sin lokala hälsocentral.

Hälsocentraler

Till hälsocentralerna kan patienter vända sig när det inte är akut behov av vård. Dessa ligger både centralt samt ute i de olika stadsdelarna. Hälsocentralerna har generellt öppet under dagtid och för de flesta är det här man tar den första kontakten med vården. Härifrån kan sedan remiss ges till olika avdelningar på sjukhuset.

Det finns både hälsocentraler som drivs inom landstinget samt de som drivs i privat regi. Som privatperson väljer man själv var man vill skriva sig och därmed få vård.

Tandläkare

Likt hälsocentraler finns det både tandläkare i landstingsregi och privata tandläkare i Borås. Barn blir automatisk skrivna hos den klinik som är närmast bostadsadressen. Däremot kan föräldrar välja fritt. Vill man skriva barnen hos en annan tandläkare är det bara att kontakta denna klinik och be att istället få gå dit.

Gällande behandling är det inte någon skillnad på vilken klinik som väljs. Det ska oavsett ges samma vård. Däremot kan priset variera mellan de olika klinikerna. När det däremot kommer till specialbehandlingar kan utbudet bli något smalare och man bli tvungen att välja en specifik tandläkare i Borås.

Fria vårdvalet

Vid akuta problem kan man alltid kontakta närmaste sjukhus och få hjälp där. När det kommer till vård som inte är akut ska detta ske hos den hälsocentral eller tandläkare i Borås man är skriven hos. Att vara skriven hos en hälsocentral kallas för att man ”listar sig” där. För att göra denna listning fylls en blankett i som går att få hos hälsocentralerna.

För personer som är skrivna i Västra Götaland går det att använda vårdguidens (1177) vårdtjänst och därigenom boka tid eller kommunicera med hälsocentralen.