Webbtipset

Fyra knep för enklare fönsterrenovering

Fyra knep för enklare fönsterrenovering

Fyra knep för enklare fönsterrenovering

Att renovera fönster kan vara enkelt – eller extremt krångligt. Till stor del beror det på var de sitter och hur mycket som behöver renoveras. Samtidigt finns flera knep som gör arbetet betydligt enklare.

  1. Kan du ta bort fönsterbågarna?

Många utför fönsterrenoveringar direkt på plats utan att ta ut fönstren från dess plats. Det fungerar utmärkt om det är små skador som behöver åtgärdas och där exempelvis kittning eller ommålning är de stora arbetena. Men är det en större fönsterrenovering som väntar är det betydligt bättre att ta bort dem från fönsterbågarna och lägga ner det på ett plant underlag. Därmed kan större tryck appliceras på dem utan att man riskerar att de går sönder. Varför inte ta fram hyveln och hyvla till de ojämnheter som finns på de gamla fönstren?

  1. Se över kittet

Ibland krävs enbart lagning av vissa fönsterkarmar och kittning för att de äldre fönstren ska hålla ett par år extra. Är det sprickbildningar i kittet bör detta bytas ut då det annars kan innebära att fukt kryper in i kittet och skapar sprängskador eller fuktskador.

Det finns speciella maskiner som enbart är tänkta att användas för att ta bort kitt. Men det går även med speciellt medel eller med hjälp av skrapor. Allt beroende på hur hårt det sitter. Att däremot lägga nytt kitt på gammalt är inte det bästa alternativet.

  1. Numrera och markera

Om ni tar ner ett par rutor för att renovera dessa kan det bli svårt att komma ihåg vilken ruta som ska sitta var. I vissa fall även hur rutan ska vara vriden. Ta därför för vana att numrera varje ruta varpå en lista eller bild sedan visar var den ska sitta. Detta är främst nödvändigt om man genomför en större fönsterrenovering och därmed tar ner ett par fönster per gång. Många privatpersoner väljer däremot att renovera fönster efter fönster vilket därmed inte kräver någon numrering.

  1. Se över maskinerna och verktygen

Med bättre verktyg kommer renoveringen gå betydligt fortare. Men man kan även räkna med ett bättre resultat då risken är betydligt större att hack eller större skador uppstår om felaktiga verktyg används. Här finns enkla verktyg som skrapor, sandpapper och knivar men även de där kvalitén bör sättas högt så som fönsterstifthammare, slipmaskin och kittmaskin.