Webbtipset

Från idé och konstruktionsritningar till startbesked

Från idé och konstruktionsritningar till startbesked

Har ni planer på att bygga en större tillbyggnad på huset eller ett stort garage på baksidan? Ni har idén klar – nu är nästa steg att ordna med konstruktionsritningar och bygglov varpå byggnation kan påbörjas efter startbesked. Önskas hjälp på vägen finns flera byggföretag som hjälper till hela vägen, från idé till startbesked.

Presentera en ritning/idé

Första steget är att en idé eller enklare ritning visas för byggföretaget. De utgår sedan från denna information för att tydligare skissa upp det projekt som ska utföras.

Konstruktionsritningar och andra ritningar skapas

När byggföretaget har sett projektets omfattning kan de avgöra vilka ritningar som behöver lämnas in i samband med bygglovsansökan. Vid eventuella frågor kan de även kontakta aktuell kommun för att kontrollera vilka handlingar som ska skickas in.

Därefter skapas konstruktionsritningar, bygglovsansökning och ytterligare dokument som innebär att ansökan blir komplett redan från början.

Garanterat startbesked

En del byggföretag erbjuder ”garanterat startbesked”. När de får in en skiss från kunden sker först en överblick över det önskade projektet för att avgöra om de tror att bygglov kommer att kunna ges eller inte. Detta exempelvis utifrån byggnationens storlek och läge. Går de vidare i processen kan ”garanterat startbesked” utlovas. Det innebär därmed att byggbolaget tar fram de dokument som behövs och har kontakt med kommunen. Detta fram till att startbeskedet ges. Skulle ett nekande svar ges och åtgärder inte kan utföras faktureras heller inte kund.

Enklare och säkrare

Att anlita byggföretag för konstruktionsritningar har flera fördelar:

  • Större chans att få bygglov

Den största fördelen med att köpa in konstruktionsritningar är att ”allt blir rätt från början”. Som visas ovan erbjuder till och med många byggföretag ”garanti” på att bygglov blir beviljat och startbesked ges.

  • Säkrare konstruktion

När dessa ritningar skapas beräknas dess påfrestning utifrån tyngd, mänsklig påverkan, klimat m.m. När byggföretag skapar ritningarna utgår de därmed från flera byggnadstekniska regler vilket innebär att konstruktionen uppfyller fackmannamässiga krav.

  • Enkelt att jämföra offerter

Ska offerter tas in från olika byggföretag? Börja med att skapa konstruktionsritningar som därmed kan bifogas offertförfrågan. Eftersom det i dessa ritningar framgår exakt vilket material som ska användas och hur byggnationen ska bli blir offerterna extremt jämförbara. Detta till skillnad mot om byggföretaget behöver komma hem till dig och bedöma projektet på egen hand.