Webbtipset

Bygga balkong – Tips på vägen

Bygga balkong – Tips på vägen

Bygga balkong – Tips på vägen

Går det att bygga balkong på en lägenhet eller villa även om det inte var tänkt från början? Absolut – men det gäller att först se över eventuella bygglov och vara insatt i säker konstruktion. Här följer några tips på vägen för dig som vill bygga till en balkong på befintlig fastighet.

Kontrollera alltid krav på bygglov

Första steget när du tänker bygga balkong är att kontrollera bygglov. Det är en tillbyggnad som både ändrar fastighetens utseende och delvis funktion. Via kommunens hemsida finns all information som behövs för att skicka in en bygglovsansökan. Bland annat krävs en ritning som påvisar hur balkongen kommer att se ut, hur fasaden förändras och färgsättning. Överlag behöver man hålla sig till samma arkitektur som övriga fastighet.

Investering som höjer värdet

Att bygga balkong i bostadsrätt skapar inte bara mervärde för de som bor i bostaden utan höjer även dess värde. För dig som har en högt belånad bostad finns alltså fördel att göra en nyvärdering för att därmed få lägre belåningsgrad. Men lägre belåningsgrad kan banken erbjuda lägre ränta och kommer du under 50 % i belåningsgrad kan även amorteringskravet försvinna.

Men kom ihåg att omvärdering enbart får göras var femte år om värderingen ska användas för att påverka bolånets struktur. Väntar flera större renoveringar kan det alltså vara smart att vänta in till att dessa är klara innan omvärdering genomförs.

Underhåll för lägre kostnad i längden

Som med alla byggnationer är det smart att underhålla och renovera vid behov. Detta för att i längden hålla nere kostnaden för större renoveringsbehov. Se över räcken och måla delar regelbundet. Syns det sprickbildningar eller annat som kan påvisa en svag konstruktion bör hantverkare direkt konsulteras.

Läge?

På en villa kan det finnas möjlighet att bygga balkong åt flera olika lägen. Är söderläge alltid att föredra? Många anser det men allt beror på syftet med balkongen och vad man själv uppskattar. En balkong i norrläge kommer däremot generellt höja värdet på bostaden mindre än om balkongen är byggd i söder eller väster.

Ta hjälp

Är du inte snickare eller har god erfarenhet av ytterkonstruktioner bör du inte göra detta jobb själv. Det är höga krav på säkerhet och stabilitet. Dessutom är det viktigt att man följer den ritning som skickats in vid bygglovsansökan.