Webbtipset

Förenkling när Fortnox och WooCommerce kopplas samman

Förenkling när Fortnox och WooCommerce kopplas samman

Fortnox är ett av Sveriges mest kända, och använda, ekonomisystem. Ett stort fokus ligger på automatisering och digitalisering. Något som generellt gynnar företagarna. Genom att koppla samman WooCommerce med ekonomisystemet underlättas administrationen ytterligare.

Säkrare och snabbare med automatisering

Genom att ha en digital och automatisk synkronisering mellan WooCommerce och Fortnox skapas flera fördelar:

  • Säkrare
    Priser, artiklar, saldo och fakturainformation är exempel på information som kan förmedlas från WooCommerce och direkt in i detta ekonomisystem. Eftersom det sker automatiskt minimeras risken för fel via den ”mänskliga faktorn”.
  • Snabbare
    Den största anledningen till att företag väljer denna koppling är att automatiseringen skapar mindre administration och sparar en hel del tid. Så fort en kund lagt en beställning kommer allt från lagersaldo och fakturaunderlag skickas till Fortnox. Som företagare krävs därmed minimal insats för att skapa fakturor och bokföra dessa.

Så sammankopplas WooCommerce med Fortnox

Sammankopplingen mellan E-handelsplattformen och ekonomisystemet sker med hjälp av ett plugin som heter ”Woocommerce Fortnox”. Det kan gratis nedladdas via WordPress egna katalog. Därefter behöver en licensnyckel anges. Det är en unik nyckel för just det företaget och behöver beställas, samt aktiveras, innan kopplingen börjar fungera.

Med detta plugin aktiverat kommer en ”envägskommunikation” skapas. Med andra ord kan informationen i WooCommerce skickas till Fortnox men ingen information kan skickas åt andra hållet. Detta utifrån ett säkerhetsperspektiv.

Synkronisering av artiklar

Utöver att fakturaunderlag skapas och bokförs sker även automatisk överföring av information kring olika artiklar. WooCommerce har länge haft en funktion som gör att E-handlaren ser lagersaldo direkt i systemet. Detta förs nu över direkt till ekonomisystemet vilket gör det enklare att få en överblick över varulager, ordrar, fakturor osv.

Fortnox kan spåra betalningarna

Genom en extrafunktion hos Fortnox kan ytterligare smidig administration uppstå. Detta genom att kunderna betalar till företagets konto hos Fortnox istället för till företagets egna PG/BG. Det gör att inbetalningarna kan spåras och därmed även bokföras direkt när de är utförda.

Inställningar som krävs

Fortnox är uppbyggt på ”moduler”. Användarna väljer därmed själv vilka olika delar som de vill använda och betalar utifrån det. Det är därmed viktigt att se på behovet och avgöra vilka moduler som verkligen behövs för att inte betala för mycket. Företaget kan kontaktas vid önskemål om denna koppling.