Webbtipset

En excelutbildning är en bra investering

En excelutbildning är en bra investering

När man läser om de fall av försumlighet och andra typer av misstag som användare av kalkylbladsprogram som European Spreadsheet Risk Interest Group (EuSpRIG) presenterar på sin webbplats, inser man snabbt att en riktigt bra excelutbildning är en god investering snarare än en kostnad. Detta då kostnaden för de fatala felaktigheter som årligen smyger sig in i kalkylblad världen över vida överstiger kostnaden för en excel utbildning. Nedan presenterar vi ett litet axplock av de fall som finns presenterade på organisationens hemsida. Om du och ditt företag inte är beredda att ta de risker som är förenade med bristfällig excelutbildning hos personalen, kan det vara en god idé att utbilda personalen i programmet och minska riskerna för att fel uppstår i era kalkylblad.

1 miljon dollar försvann på grund av monstruösa kalkylblad

Framingham Massachusetts är en amerikansk stad med knappt 70 000 invånare. I budgeten för 2011 råkade staden av misstag tro att man hade 1,5 miljoner dollar mer i det aktuella årets budget än vad man egentligen hade. Detta ledde till att man blev tvungen att använda 600 000 dollar i statligt stöd för oväntade utgifter, för att fylla det hål i budgeten man skapat. Stadens ekonomichef tog på sig ansvaret för misstaget och skyllde på att personalen var tvungen att hantera “monstruösa kalkylblad”. Ekonomichefen menade att det är frustrerande att fel uppstår, men att folk är mänskliga och därför gör misstag.

Fel i kalkylblad kostade företag 4,3 miljoner euro

Det europeiska outsourcingbolaget Mouchel, med huvudkontor i London, tvingades 2011 utfärda en stor vinstvarning vilken i slutändan ledde till att företagets VD fick avgå. Analytiker varnade VD att företaget riskerade att bryta avtal som slutits med banken om skulder, efter att helårsresultatet hade minskats med över 8,5 miljoner euro, ner till 6 miljoner euro. Det vad dock inte företagets VD som hade orsakat detta fatala misstag, utan en extern firma. Ett fel i ett kalkylblad innebar att en pensionsfond hade fått en felaktig värdering. Företaget tvingades som ett resultat av dessa att skriva ner sitt resultat med 4,3 miljoner euro.

Norska centralbanken lurade folk vid blunder

Den norska centralbanken släppte 2011 ett kalkylblad som indikerade på räntehöjningar motsvarande en förändring på 60-70 procent, vilket visade sig vara ett slarvigt misstag. Siffran ändrades sedan till 100 procent, utan att banken släppte någon större pressrelease eller på annat sätt meddelade allmänheten att ett misstag hade skett.