Webbtipset

Vässa kunskaperna med en onlineutbildning

Vässa kunskaperna med en onlineutbildning

Att skaffa ny kunskap är utvecklande både i arbetslivet och privat, och kan ge såväl nya affärsidéer som större självförtroende. Många önskar idag att de var bättre på IT, ledarskap, förhandling och ekonomi, men om de istället för att önska lade den tiden och energin på att gå en kurs så skulle de komma närmare sina mål, dag för dag. Att delta i en onlineutbildning kan vara ett bra första steg mot att lära känna sig själv och bli skickligare på sitt jobb, men det kan också vara en påbyggnad i något man har arbetat med under en längre tid, men vill fräscha upp kunskaperna inom.

Tre steg för att nå stora mål med hjälp av onlineutbildning

  1. Konkretisera målen. En person som vill bli ekonomiskt oberoende behöver göra upp en plan, medan en person som vill bli befordrad behöver göra upp en helt annan plan. Sitt ner och fundera över målet. Tänk även ut varför det är viktigt, i vilken ordning saker och ting behöver utföras, och vilka resurser som behövs, både i form av kunskap och ekonomi. Tänk på att målen kan revideras längs vägen, det viktiga är att ha en startpunkt.
  2. Rangordna målets betydelse. För att kunna uppnå ett stort mål kommer de flesta behöva göra uppoffringar. Dessa kan vara i form av att arbeta mera och ha mindre fritid, att under en period leva mer sparsamt, eller att nedprioritera andra mål, t.ex. att alltid äta hemlagad mat eller att springa Lidingöloppet på medaljtid. Om målet innebär att stora förändringar måste ske, var beredd på att det kan kännas tufft och osäkert, men det kommer i gengäld att kunna ge stora vinster.
  3. Gör upp en planering med delmål och belöningar längs vägen. För de allra flesta är detta det avgörande steget. Många satsar allt på att förändringen ska komma snabbt och bränner ut sin ork alltför tidigt. Genom att göra en realistisk planering med tydliga delmål och belöningar när dessa uppnåtts håller man motivationen uppe under hela processen. Ett bra första delmål kan t.ex. vara att delta i en onlineutbildning för att skaffa sig relevant kunskap som sedan kan användas för det fortsatta arbetet.