Webbtipset

Tillverkningsmaterialet polyuretan

Tillverkningsmaterialet polyuretan

Bland de tillverkningsmaterial som finns tillgängliga har vissa kunnat användas för en rad olika arbeten. Det gäller i synnerhet plastmaterial vilka kan anpassas för att fungera bra i olika kombinationer. Polyuretan (PUR) används i allt högre grad i diverse konstruktioner och industrier. Polymerer i grunden är molekylkedjor vars längd sticker ut. De kan anpassas för att få olika egenskaper. Polyuretan är en viss grupp av polymerer som kan vara massiva, hårda, i skumform, eller mjuka. I och med att de kan anpassas i denna utsträckning gör att de får en rad viktiga funktioner. Genomgående kan man titta på några egenskaper som får polyuretan att utmärka sig.

  • Fungerar vid stora temperatursskillnader ( från -40 till +80 °C)
  • Bra ljuddämpande effekt
  • Absorberar vibrationer
  • Hanterar både vatten och olja
  • Motståndskraftig vid mekanisk nötning

Polyuretan som beläggning

Det finns många områden där polyuretan kan användas som beläggning i kombination med andra material. Det handlar då om att man vill förbättra ett annat materials egenskaper för bättre effekt. Hur man tekniskt går tillväga för att använda polyuretan som beläggning för textil är inte någonting vi kommer att ta upp här. Generellt handlar det om att man badar textilier i en blandning av polyuretan och lösningsmedel. I takt med att de olika ämnena avdunstar, bildas bindningar som gör tyget tåligare och vattentätt. Här kan man uppnå såväl täta material som varianter som andas.

När det gäller polyuretan som beläggning inom tung industri kan det röra såväl valsar för bättre hantering, som ljuddämpning. I och med att polyuretan har en förmåga att dämpa vibrationer och ljud, finns det en rad situationer där beläggningen tillför stor nytta. Även dess tendens att stå emot mekanisk nötning gör den till ett förstahandsval för många verksamheter. Beroende på hur man tänkt använda polyuretan kan man vara i behov av olika sorters hårdhet. För att få en djupare insikt i vad man kan åstadkomma finns det goda argument för att kontakta UW Elast som under åratal jobbat med att förfina användningen av detta plastmaterial. Här finns även möjlighet att få hjälp med allt ifrån design till sluttillverkning och vidare produktion av detta med flera plaster för tillverkning för industriverksamhet.