Webbtipset

SÄKERHET I BUTIK – Överfallslarm

SÄKERHET I BUTIK – Överfallslarm

Det finns en rad åtgärder som kan genomföras i en butik för att skapa ökad säkerhet. En av de vanligaste åtgärderna är att installera ett överfallslarm. Sammanfattningsvis ökar detta larm tryggheten för de anställda eftersom de vet att väktare och/eller polis blir underrättad om larmet aktiveras.

Överfallslarm krävs vid utsatta arbeten

Inom vissa yrken finns krav på att överfallslarm finns tillgängligt. Det kan exempelvis vara vid ensamarbete inom utsatta yrken. Det är då arbetsgivarens ansvar att följa det regelverk som finns gällande säkerhetsaspekten.

Men även om kravet inte gäller samtliga butiker så är det mycket vanligt att detta installeras.  Detta just för att skapa en extra trygghet för de anställda. Det kan exempelvis vara mobila överfallslarm som de anställda har med sig var de än går. Även fastmonterade larm är relativt vanligt i en butiksmiljö.

Så fungerar tyst överfallslarm

När ett tyst överfallslarm aktiveras kommer ingen hög ljudsignal att höras i butiken. Däremot kommer övervakningskamerorna att aktiveras samt larmoperatörer underrättas. De ser därmed exakt vad som händer och kan tillkalla både väktare, polis och ambulans.

Ett tyst larm kan även aktiveras av de anställda i butiken om de upplever att hotfull situation uppstår eller att en hotfull situation eventuellt håller på att uppstå. I och med att larmoperatörerna ser vad som sker kan de även skicka den hjälp som bäst behövs.

Viktigt att kombinera med andra larm

Att installera överfallslarm är därmed första steget till en säkrare arbetsplats. Men larmet bör kombineras med andra larmenheter för att bäst resultat ska uppnås. Detta inte minst övervakningskameror. Övervakningskameror har flera fördelar i en butik:

  • Minskar risken för sabotage och skadegörelse
  • Minskar risken för rån och överfall
  • Högre uppklaringsprocent då det finns bildbevis
  • Kan kopplas samman med andra larm

Kombinera olika enheter

Det är ytterst sällan som en butik enbart abonnerar på ett en enda larmenhet. Det vanligaste är att de har avtal med ett larmbolag som kan erbjuda kompletta säkerhetslösningar. På detta sätt skapas även synergi mellan de olika larmen. Vanliga larm är exempel:

  • Brandlarm
  • Inbrottslam
  • Kamerabevakning med rörelselarm

Genom att exempelvis kombinera övervakningskamerorna med överfallslarmet kommer video från dessa automatiskt att visas hos larmoperatören när larmet aktiveras. De kan därmed se exakt vad som händer i butiken och därmed agera på bästa möjliga sätt. Detta ska ställas mot om det enbart gått ett larm men att de inte vet vad som händer i lokalen.