Webbtipset

Så kan ett stambyte i Stockholm påverka hyresgästerna

Så kan ett stambyte i Stockholm påverka hyresgästerna

Så kan ett stambyte i Stockholm påverka hyresgästerna

Ibland är det nödvändigt att utföra ett stambyte i Stockholm. Detta är en nödvändig men ganska komplex åtgärd som ofta påverkar de boende i fastigheten på att påtagligt sätt. För även om denna renovering är en viktig åtgärd för underhållet av byggnaden kan den även orsaka olägenheter för hyresgästerna. Därför är det viktigt att fastighetsägaren har en god förståelse för detta och kommunicerar med hyresgästerna på ett bra sätt.

4 sätt på vilka ett stambyte i Stockholm kan påverka hyresgästerna

Ett stambyte i Stockholm kan påverka hyresgästerna på följande sätt:

  1. Vattnet stängs av. Det mest påtagliga sättet på vilket bytet av stammarna påverkar de boende i fastigheten är genom att vattnet stängs av. Hyresgästerna kan därför behöva gå utan vatten under vissa tider på dygnet eller under en längre tid. Därmed kan det påverka deras dagliga rutiner, såsom duschandet, matlagningen och städningen av bostaden.
  2. Arbetet är ljudligt och störande. Ett annat sätt på vilket ett stambyte i Stockholm påverkar de boende i fastigheten är genom störande ljud och andra störningar. Ett byte av stammarna är nämligen ett stort arbete som låter mycket. Därmed kan ljudnivån stundtals vara väldigt hög och det kan förekomma störningar i fastigheten av olika slag. Detta kan inte minst vara jobbigt att hantera för de hyresgäster som pluggar eller jobbar hemifrån.
  3. Badrummet blir otillgängligt. I samband med att arbetet utförs behöver arbetarna få tillgång till badrummet (och i vissa fall även köket) i varje lägenhet. Därmed kan det vara svårt för de boende i fastigheten att leva som normalt under den tid som arbetet utförs. Det kan också vara svårt att bjuda hem gäster och att interagera med dessa som vanligt.
  4. Det blir bättre när det är färdigt. Även om det kan vara jobbigt att bo i en fastighet där stammarna byts ut blir allt bättre när det väl är färdigt. De positiva långsiktiga effekterna överväger därför de kortsiktiga olägenheterna. För när arbetet väl har utförts får hyresgästen tillgång till ett nyrenoverat badrum. I vissa fall renoveras även köket, och det tar dessutom cirka 50 år innan stammarna behöver bytas igen.