Webbtipset

Dröm om egen verksamhet

Dröm om egen verksamhet

För många är det lite läskigt att starta eget företag medan det för andra är en självklarhet. Har man ingen erfarenhet inom egenföretagarbranschen så framstår det såklart som mindre självklart än om det är någonting som man haft i sin närhet genom familj och vänner sedan barnsben. Idag ser vi en trend som är uppåtgående inom småföretagarbranschen och fler och fler startar upp egna företag istället för att vara anställda. Ofta är det inom IT och media och ofta är det de yngre generationerna som startar upp företag idag.

Nya branscher – nya generationer

Bland de yngre generationerna finns ett större ”utanför boxen”- tänkande både gällande företagandet i sig, mötesformer och hierarkier. Ofta är de yngre generationerna mer inne på platta organisationer än de gamla hierarkierna, vilket gör att det inte finns någon direkt överordnad i de yngre mer moderna företagen.

Bland de yngre kan man även se hur deras internetvana kommit att vara ett fundament både för deras tänkande i allmänhet och för deras företagande. Man är uppkopplad dygnet runt mot resten av världen och detta sätter naturligtvis sina spår när det kommer till hur man sköter ett företag.

Innovationer och nyheter behöver inte längre marknadsföras med dyra reklamkampanjer utan man kan istället enkelt marknadsföra sig helt gratis om man bara har lite fantasi. Det är just inom områden som detta som de yngre är duktiga då de vuxit upp bland denna slags marknadsföring.

Investerare

Innan man börjar kontakta eventuella investerare så är det bra att ha sin affärsplan och affärsidé helt klar så att man framstår som seriös. Vidare är det bra att se till att kontakta rättpersoner så att man kommer så nära de eventuella investerarnas egna intressen som möjligt. Är det exempelvis som så att man startar upp ett företag där värnandet om miljön är viktigt så är det såklart bra att leta efter investerare som tänker i samma banor.